Festa Major

Concursos

Concurs d’Entrepans

Un dels actes més tradicionals i originals de la Festa Major és el Concurs d’Entrepans. Aquest any se celebra la desena edició diumenge 3 de setembre, a partir de les 18 hores, a l’avinguda de Pau Casals. Una nova competició culinària que troba els seus orígens als anys 80, i que es va celebrar de manera consecutiva fins el 1999. Després d’uns anys d’aturada, es va recuperar l’any 2012. Els comerços han donat l’empenta final per fer possible aquesta segona etapa. Així, a les taules dels i les participants es podran veure des de construccions romanes a escuts de futbol, passant per animalons, cases o circuits de cotxes!

Bases

1- Participants: qualsevol persona que s’animi a preparar un entrepà.

2- Tema: el tema serà lliure, tot i que els premis s’estableixen en 4 categories concretes: L’entrepà més gran, el més original, el més bo i el més saludable.

3- Data i Horaris: El Concurs d’Entrepans es durà a terme el diumenge 3 de setembre a partir de les 18 hores a l’avinguda Pau Casals. La presentació dels entrepans participants al concurs haurà de ser entre les 18 i les 19 hores. A partir de les 19.15 hores es farà el lliurament de premis i es repartiran els entrepans entre el públic assistent.

4- Jurat: el jurat estarà integrat per un màxim de 5 membres.

5- Veredicte del Jurat: les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. Tanmateix si aquest ho cregués oportú, podrà declarar deserta la concessió d’alguns del premis.

6- Inscripcions: seran gratuïtes i hauran de formalitzar-se mitjançant una butlleta el mateix dia del concurs. Els entrepans hauran de tenir títol i caldrà indicar-ne els ingredients, especialment els al·lèrgens.

7- Premis: s’estableixen 12 premis, 3 per cadascuna de les categories esmentades a l’apartat 2 d’aquestes bases. 

Organitza: Sant Quirze Comerç