31/08/2018 22h a 5h – Barraques

31/08/2018 22h a 5h – Barraques

22 a 22.45 h – LA192

23.15 a 0.00 h – Desídia

0.30 a 2.30 h – Grup de versions: Banda Biruji

2.30 a 5 h – Ambient Barraques

 

Lloc: Parc de Can Feliu

FacebookTwitterGoogle+PinterestEmailShare